เกี่ยวกับเรา

 

 

นายปรีดาธพันธุ์  จันทร์เรือง

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออริจิไรซ์ จำกัด        

 

จากผู้จัดการโรงงาน สู่เกษตรกรต้นแบบของชุมชนเมืองชัยนาท

 

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

  • เป็นเกษตรกรต้นแบบ Young Smart Farmer ปี2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 คนที่เป็นตัวแทนจากเกษตรกรไทยให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองคุมะโมโตะ ในความร่วมมือรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่น ปี2560
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 1 ใน 27 ศูนย์ นำร่องของประเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นศูนย์ของจังหวัดชัยนาท ปี 2561
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเมืองชัยนาท จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
  • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตร เกษตรกรปราดเปรื่อง ของมหาวิทยามหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 

ผลงาน

  • ขายข้าวอินทรีย์แบบสั่งจองล่วงหน้า 1-3 ปี
  • ทำข้าวกล้องงอกอัดเม็ดชนิดเม็ดเคี้ยว ทุนวิจัยให้เปล่าจาก สวทช.
  • ได้รับทุนคูปองนวัตกรรมเรืองการตรวจสอบหาสารอาหารในข้าวกล้องงอกอัดเม็ด จากสำนักงงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ทำสารกันความชื้นจากปลายข้าวอินทรีย์ให้เป็นแผ่นฟิล์มเคลือบเม็ดยา ทุนวิจัยให้เปล่าจาก Talent Mobility